Uw steun

U kunt de stichting, of een of meer van de projecten in het bijzonder, steunen door middel van uw (voor de belasting aftrekbare) gift door overmaking op ING bankrekening:

IBAN: NL43 INGB 0006 9327 09
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Stg Vrienden van Chilonga
Wilhelminastraat 109
3901 DB Veenendaal.

Hartelijk dank voor uw steun!De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften en schenkingen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Logo ANBI
Gewone giften
U kunt niet het hele bedrag van uw gewone giften aftrekken. Voor gewone giften geldt een drempelbedrag. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelbedrag voor de aftrek van gewone giften is 1 % van uw drempelinkomen, maar minstens Ä 60.

Periodieke giften
Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempelbedrag of maximaal aftrekbaar bedrag. Wel is hiervoor een notariŽle akte van schenking nodig, waarin is opgenomen dat voor ten minste 5 jaar elk jaar een schenking wordt gedaan (www.anbi.nl).

Onderhandse schenkingsovereenkomst
Per 1 januari 2014 is het mogelijk om ook periodieke giften die via een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen gevende en ontvangende partij worden vastgelegd fiscaal aftrekbaar te maken. De Belastingdienst heeft hiertoe een eenvoudige model-schenkingsovereenkomst als downloadbaar bestand ter beschikking gesteld. Zie voor meer informatie: www.belastingdienst.nl. Naar verwachting zal hiermee de drempel voor het doen van een periodieke schenking voor veel donateurs zijn weggenomen.>