Doelstelling

De stichting heeft ten doel vanuit Nederland te assisteren bij het continueren van de medische zorg in zuidelijk Afrika. Zij zal zich bij haar activiteiten vooral, doch niet uitsluitend, richten op Our Lady's Hospital in Chilonga, Zambia.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • fondswerving;

  • het verstrekken van voorlichting over Our Lady's Hospital en eventuele andere medische centra in zuidelijk Afrika aan huidige en potentiŽle donateurs;

  • het financieel ondersteunen van medisch personeel, werkzaam in de hiervoor omschreven medische centra, al dan niet in samenwerking met andere ondersteunende instellingen;

  • het financieel ondersteunen van opleidingen en trainingen van medisch en paramedisch personeel, werkzaam in de hiervoor omschreven medische centra, al dan niet in samenwerking met andere ondersteunende instellingen;

  • het verkrijgen en verzenden van medicijnen en medische apparatuur en andere ondersteunende middelen ten behoeve van de hiervoor omschreven medische centra.
  • De stichting beoogt niet het maken van winst.

    Kaart Zambia